Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Beneficjenta: MPS-MECHANIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu: 801 960,00 zł

Wartość dofinansowania: 391200.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Projekt : Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych wraz z zapleczem projektowo – rozwojowym dla poprawy konkurencyjności i dywersyfikacji produkcji MPS-Mechanik Sp. z o.o.