Oilamid® jest innowacyjnym tworzywem konstrukcyjnym z wewnętrznym smarowaniem poprzez modyfikację PA 6 G olejem, smarem stałym oraz stabilizatorami. Oilamid® wykazuje najwyższą wytrzymałość na zużycie ze wszystkich poliamidów technicznych (nawet 5-krotnie wyższą przy zastosowaniach ślizgowych), ma niski współczynnik tarcia przy pracy na sucho i wchłania niewielką ilość wilgoci.

Przykłady zastosowań:

  • prowadnice
  • listwy i łożyska ślizgowe
  • półpanewki i panewki
  • ślimaki i ślimacznice
Kolory: czarny, żółty, naturalny.

Dostępny w postaci prętów, płyt i rur.

Oilamid® (PA 6G+Oil)