PA 6G jest poliamidem odlewanym, produkowanym poprzez bezpośrednią polimeryzację w formach odlewniczych.
W stosunku do poliamidu wytłaczanego PA 6G posiada lepsze własności fizyczne, jak również wyższą wytrzymałość na ciśnienie i rozciąganie, wyższą maksymalną sztywność i twardość oraz ulepszoną odporność na ścieranie i zużycie.


Przykłady zastosowań:

  • rolki linowe
  • łożyska ślizgowe
  • płyty ślizgowe
  • koła łańcuchowe
  • koła zębate, listwy zębate
  • krzywki prowadzące
  • elementy konstrukcyjne, korpusy, bloki

Poliamid PA 6G+MoS2 – dzięki dodatkowi dwusiarczku molibdenu charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie oraz lepszymi własnościami ślizgowymi.

Kolory : naturalny, czarny (z dodatkiem MoS2 ), niebieski.

Dostępny w postaci prętów, płyt i rur.

 

Poliamid PA 6G / PA 6G+MoS2