St 1000® jest ultrawysokocząsteczkowym, semikrystalicznym polietylenem o masie molowej (ciężarze cząsteczkowym) od 4.400.000 do 9.200.000 g/mol.

Polietylen St 1000® charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na obciążenia dynamiczne, bardzo dobrą odpornością na ścieranie, dobrym tłumieniem drgań oraz odpornością chemiczną, ale w porównaniu do innych tworzyw sztucznych odznacza się niższą odpornością mechaniczną.

Podstawowe właściwości St 1000®:

 • obojętność fizjologiczna, dopuszczenie do bezpośredniego
  kontaktu z żywnością, Atesty BGA oraz FDA
 • znakomita odporność na ścieranie
 • dobre własności ślizgowe
 • wysoka udarność z karbem
 • wytrzymałość na zginanie
 • znakomita odporność chemiczna
 • brak absorpcji wody

Obszary zastosowań:

 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł maszynowy
 • Przemysł jądrowy

Standardowe kolory: biały, czarny, zielony oraz inne zgodne z tabelą kolorów RAL.

Dostępny w postaci płyt i prętów.

Polietylen PE-UHMV St 1000®