tablica

Firma

MPS-MECHANIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40-403 Katowice
ul. Oswobodzenia 1B

pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.
Tytuł projektu:
Internetowa Platforma Informatyczna typu B2B dla obsługi procesów zamawiania, planowania produkcji i dystrybucji pomiędzy Firmą MPS-Mechanik Sp. z o.o. i jej Partnerami.

Nr Wniosku: WND-POIG.08.02.00-24-102/14

W związku z powyższym firma
MPS-MECHANIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ogłasza rozpoczęcie dwóch postępowań konkursowych na

  1. wykonanie analizy przygotowawczej i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B
  2. wykonanie dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego wraz z wykonaniem niezbędnych usług

Zapytania ofertowe związane z projektem do pobrania:

Projekt PO IG 8-2