MPS-MECHANIK Spółka z o.o.

Tworzywa konstrukcyjne

Sirdziba firmyWyłączny Przedstawiciel na Polskę:
Licharz GmbH; Wefapress Beck + C. GmbH;
Mikro-Technik GmbH & CO. KG
renomowanych producentów tworzyw na rynku UE

Profil działalności:

 1. handel półfabrykatami z tworzyw sztucznych konstrukcyjnych:
  • PA – Poliamidy: odlewane, wytłaczane, samosmarne, modyfikowane
  • POM – Poliacetale: kopolimer POM-C, homopolimer POM-H
  • PET – Politereftalan etylenu: standardowy, samosmarny
  • PVDF- Polifluorek winylidenu
  • PTFE- Pioliczterofluoroetylen (teflon): czyste, specjalne, modyfikowane
  • PE – Polietyleny HD, HMW, UHMW
  • PP – Polipropyleny
  • PVC – Polichlorek winylu
  • ABS – Kopolimery styrenu/akrylonitrylu z kauczukiem

  oraz tworzywami wysokoparametrowymi: PEI, PSU, PEEK, i innymi.

 2. produkcja detali i wyrobów z tworzyw sztucznych i metali
 3. doradztwo techniczne w w/w zakresie

Materiały odlewaneOferowane przez naszą firmę tworzywa sztuczne ze względu na swoją wysoką jakość oraz niezbędne, wymagane atesty i dopuszczenia mają szerokie zastosowania w wielu gałęziach gospodarki,
z których najwaźniejsze to:

 • przemysł spoźywczy: mięsny, rybny, piekarniczy, przetwórstwo
 • artykułów rolno-spoźywczych
 • przemysł maszynowy
 • przemysł piwowarski, rozlewnie napojów
 • przemysł samochodowy
 • przemysł papierniczy
 • przemysł farmaceutyczny
 • oraz w zakładach produkcyjnych wykorzystujących w szerokim zakresie zautomatyzowany proces produkcji.

MPS-MECHANIK Spółka z o.o. zatrudnia doświadczonych i wysokowykwalifikowanych specjalistów z zakresu tworzyw sztucznych i produkcji detali, mających doskonałe rozeznanie Polskiego rynku tworzyw sztucznych konstrukcyjnych.

Zapraszamy do współpracy.