Zapytanie ofertowe MPS MECHANIK z dnia 12.10.2016-Piła tarczowa z długim stołem dla przygotowania wstępnego detali

MPS MECHANIK – zapytanie ofertowe – tokarka – 15.05.2016

MPS MECHANIK – potwierdzenie odbioru zapytania ofertowego na tokarkę

 

Komunikat 1

Szanowni Państwo,

Odnośnie zapytania ofertowego z dnia 12.10.2016 w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-010H/16-001 a dotyczącego dostawy urządzenia „Pilarka tarczowa z długim stołem dla przygotowania wstępnego detali” niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie REMA S.A.ul. Bolesława Chrobrego 5 ;11-440 Reszel.

 

Komunikat 2

Szanowni Państwo,

Odnośnie zapytania ofertowego z dnia 15.05.2016 w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-010H/16-001 a dotyczącego „Tokarki do metalu dla przygotowania wstępnego detali” niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie JANUS Sp. z o.o I S-KA – S.K.. Ul. Grzybowa 41-200 Sosnowiec.

Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2016 – dostawa instalacja i uruchomienie Tokarka sterowana numeryczne do końcowej obróbki detali CNC).

 

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy

Potwierdzenie

Potwierdzenie

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe z dnia 21.12.2016 – dostawa instalacja i uruchomienie  środowisko inżynierii odwrotnej 3D

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy

Potwierdzenie

Potwierdzenie

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe z dnia 21.12.2016 – wykonanie usługi doradczej dotyczącej i obejmującej projekt instalacji, integracji i uruchomienia technologii skanowania 3D w warunkach firmy Wnioskodawcy

 

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy

Potwierdzenie

Potwierdzenie

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

 

Komunikat nr 3

Szanowni Państwo,

Odnośnie zapytania ofertowego z dnia 22.11.2016 w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-010H/16-002 o tytule „Modelowanie cyfrowe toczonych elementów z tworzyw sztucznych konstrukcyjnych z zastosowaniem technik inżynierii odwrotnej (Reverse engineering)” a dotyczącego „dostawy instalacji i uruchomienia Tokarki sterowanej numeryczne do końcowej obróbki detali”  niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert oraz przeprowadzeniu oceny punktowej wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie JANUS Sp. z o.o I S-KA – S.K.. Ul. Grzybowa 41-200 Sosnowiec. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

Komunikat nr 4

Szanowni Państwo,

Odnośnie zapytania ofertowego z dnia 21.12.2016 w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-010H/16-002 o tytule „Modelowanie cyfrowe toczonych elementów z tworzyw sztucznych konstrukcyjnych z zastosowaniem technik inżynierii odwrotnej (Reverse engineering)” a dotyczącego „dostawy instalacji i uruchomienia środowiska produkcyjnego do inżynierii odwrotnej – skaner 3D, specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt komputerowy” niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert oraz przeprowadzeniu oceny punktowej wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie Evatronix S.A. z siedzibą pod adresem ul. Wiktora Przybyły 2,  43-300 Bielsko-Biała, NIP 547-005-23-91. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Komunikat nr 5

Szanowni Państwo,

Odnośnie zapytania ofertowego z dnia 21.12.2016 w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-010H/16-002 o tytule „Modelowanie cyfrowe toczonych elementów z tworzyw sztucznych konstrukcyjnych z zastosowaniem technik inżynierii odwrotnej (Reverse engineering)” a dotyczącego  „wykonanie usługi doradczej dotyczącej i obejmującej projekt instalacji, integracji i uruchomienia technologii skanowania 3D w warunkach firmy Wnioskodawcy (w postaci dokumentacji ekspertyzy)  niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert oraz przeprowadzeniu oceny punktowej wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie ICT ENGINEERING Czesław Tendera z siedzibą pod adresem 40-079 Katowice ul. Gliwicka 15 lok. 6 której oferta okazała się najkorzystniejsza. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów.