Poliamid PA 6G-WS jest poliamidem stabilizowanym cieplnie co przeciwdziałatermiczno – utleniającemu zużyciu się tworzywa pod wpływem temperatury. W porównaniu do czystego PA 6G charakteryzuje się wyższą odpornością na starzenie cieplne oraz umożliwia pracę ciągłą w temperaturze do 120ºC.

Przykłady zastosowań:

  • elementy mechaniczne
  • łożyska i tulejki narażone na ścieranie w podwyższonej temperaturze.

Kolor: czarny, niebieski

Dostępny w postaci prętów i płyt.

Poliamid PA 6G-WS