PEEK GL jest modyfikacją najwyższej jakości tworzywa PEEK przez dodatek stałych środków smarnych przez co uzyskano polepszenie właściwości ślizgowymi. Dodatki uszlachetniające nie oddziałują negatywnie na bardzo dobre właściwości czystego PEEK i nie zmieniają jego właściwości.

Przykłady zastosowań:

  • koła zębate
  • łożyska ślizgowe
  • pierścienie tłokowe
  • zawory

Kolor: czarny

Dostępny w postaci prętów i płyt.